Witamy na stronie głównej Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk
(Committee IFToMM-Poland)  

Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów (w skrócie TMM) zajmuje się koordynowaniem prac naukowych w dziedzinie budowy maszyn jak i utrzymywaniem kontaktów ze Światową Federacją TMM – IFToMM największą w Świecie organizacją skupiającą wszystkie ośrodki badawcze, naukowe i akademickie, które swoje badania i osiągnięcia wiążą z zagadnieniami Teorii Maszyn i Mechaniznów. Na stronie prezentowane będą wszystkie zagadnienia, referaty, relacje, fotografie ze spotkań TMM jak i IFToMM, sprawozdania ze spotkań komisji TMM oraz aktualna lista członków PK TMM, wykaz komisji IFToMM, członków poszczególnych komisji, osób nominowanych.

Przewodniczący: Prof. Józef Wojnarowski

email : jozef.wojnarowski@polsl.pl

Adres: ul. Konarskiego 18a
44-100 Gliwice
Tel.: (32) 237 24 01
Fax: (32) 237 14 98

Sekretarz: dr hab. inż. Stanisław Zawiślak, prof. ATHWeb Page

email : szawislak@ath.bielsko.pl

Tel.: (033) 82-79-352

adres:
Akademia Techniczno-Humaistyczna
Ul. Willowa 2,
43-319 Bielsko-Biała