Członkowie TMM

Członkowie i Eksperci Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów – kadencja 2012-2016 – plik pdf

Przewodniczący:

prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, dr h.c. Politechnika Śląska

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. inż. Antoni Gronowicz, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Politechnika Gdańska

Sekretarz:

dr hab.  inż. Stanisław Zawiślak, ATH Bielsko Biała

Prezydium:
prof. dr hab. inż Józef Wojnarowski – Przewodniczący,

prof. dr hab. inż. Antoni Gronowicz – Wice-przewodniczący,

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Wice-przewodniczący,

dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik, prof. ATH

prof. dr hab. inż Krzysztof Kędzior

prof. dr hab. inż Franciszek Siemieniako

prof. dr hab. inż Tadeusz Uhl

Komitet Narodowy d.s. Współpracy z IFToMM:

Prof. dr hab. inż Tomasz Kapitaniak

członkowie:
prof. dr hab. inż. Antoni Gronowicz,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl,
prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski – przewodniczący PK TMM,
dr hab. inż. Stanisław Zawiślak – sekretarz.

Tytuł Imię, nazwisko UCZELNIA Instytut/Katedra Adres e-mail
Dr hab. inż. Iwona ADAMIEC-WÓJCIK ATH Bielsko-Biała i.adamiec@ath.bielsko.pl
Prof. dr hab. Jan AWREJCEWICZ Politechnika Łódzka KMech awrejcew@p.lodz.pl
Prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO AGH KBM batko@agh.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Wojciech BLAJER Politechnika Radomska KMech wblajer@poczta.onet.pl
Prof. dr hab. inż. Andrzej BUCHACZ Politechnika Śląska andrzej.buchacz@polsl.pl
Prof. zw.dr hab. Dr h.c. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska PAN czeslaw.cempel@put.poznan.pl
Dr hab. inż. Marian W. DOBRY Politechnika Poznańska Marian.Dobry@put.poznan.pl
Dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK Politechnika Warszawska jfraczek@meil.pw.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Mirosław GALICKI Uniwersytet Zielonogórski M.Galicki@ibem.uz.zgora.pl
Dr hab. inż. Marek GAWRYSIAK Politechnika Białostocka marekgawrysiak@poczta.onet.pl
Prof. zw.dr hab. Dr h.c. Józef GIERGIEL AGH KMech jgiergie@agh.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Antoni GRONOWICZ Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn antoni.gronowicz@pwr.wroc.pl
Dr hab. inż. Andrzej HARLECKI ATH Bielsko-Biała aharlecki@ath.bielsko.pl
Prof. dr hab. inż. Zenon HENDZEL Politechnika Rzeszowska zenhen@prz.rzeszow.pl
Dr hab. inż. Henryk HOLKA Uniwersytet Technologiczno –Przyrodniczy Bydgoszcz holka@utp.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Józef JONAK Politechnika Lubelska j.jonak@pollub.pl
Dr hab. inż. Krzysztof J. KALIŃSKI Politechnika Gdańska kkalinsk@o2.pl
Doc. dr. inż. Władysław M. KALIŃSKI Politechnika Śląska wladyslaw.kalinski@polsl.pl
Prof. dr hab. inż. Tomasz KAPITANIAK Politechnika Łódzka KMech tomaszka@p.lodz.pl
Prof. dr hab. inż. Henryk KAŹMIERCZAK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań kazmhenr@pimr.poznan.pl
Prof. dr hab. inż. Krzysztof KĘDZIOR Politechnika Warszawska KBiIB kkedzior@meil.pw.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI Akademia Marynarki Wojennej Gdynia z.kitowski@amw.gdynia.pl
Prof. dr hab. inż. Krzysztof KLUSZCZYŃSKI Politechnika Śląska KElktrot krzysztof.kluszczynski@polsl.pl
Prof. dr hab. inż. Józef KNAPCZYK Politechnika Krakowska j_kn@mech.pk.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Wacław KOLLEK Politechnika Wrocławska KBM waclaw.kollek@pwr.wroc.pl
Prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL AGH KBM jkowal@agh.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Krzysztof KOZŁOWSKI Politechnika Poznańska KAIR kk@ar-kari.put.poznan.pl
Dr hab. inż. Czesław KUNDERA Politechnika Świętokrzyska kundera@tu.kielce.pl
Prof. zw.dr hab. Dr h c. Krzysztof MARCHELEK Politechnika Szczecińska KBM krzysztof.marchelek@ps.pl
Prof. dr hab. inż. Józef MASAJTIS Politechnika Łódzka jozmas@o2.pl
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK Politechnika Śląska arkadiusz.mezyk@polsl.pl
Prof. dr hab. inż. Stanisław MICHAŁOWSKI Politechnika Krakowska pmmichal@cyf-kr.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Wiesław OSTACHOWICZ Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk KMech wieslaw@imp.gda.pl
Prof. dr hab. inż. Marian PARTYKA Politechnika Opolska wmech@po.opole.pl
Dr hab. inż. Bartosz POWAŁKA Politechnika Szczecińska bartosz.powalka@ps.pl
Prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz KBM semjan@atr.bydgoszcz.pl
Prof. dr hab. inż. Franciszek SIEMIENIAKO Politechnika Białostocka frank@pb.bialystok.pl
Prof. dr hab. inż. Bogdan SKALMIERSKI Politechnika Częstochowska skalmierski@poczta.fm
Prof. dr hab. inż. Konstanty SKALSKI Politechnika Warszawska kskalski@meil.pw.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Zbigniew STARCZEWSKI Politechnika Warszawska zst@simr.pw.edu.pl
Dr hab. inż. Andrzej STĘPNIEWSKI Akademia Rolnicza Lublin andrzej.stepniewski@ar.lublin.pl
Dr hab. inż. Tadeusz SZKODNY Politechnika Śląska tadeusz.szkodny@polsl.pl
Prof. dr hab. inż. Antoni SZUMANOWSKI Politechnika Warszawska asz@simr.pw.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Jerzy ŚWIDER Politechnika Śląska jerzy.swider@polsl.pl
Prof. dr hab. inż. Wojciech TARNOWSKI Politechnika Koszalińska tarnowsk@lew.tu.koszalin.pl
Prof. dr hab.inż.Dr h.c. Marek TROMBSKI ATH Bielsko-Biała mtrombski@ath.bielsko.pl
Prof. Stanisław TRZASKA WAT
Dr hab. inż. Władysław TWARÓG Politechnika Wrocławska wladyslaw.twarog@pwr.wroc.pl
Prof. dr hab. inż. Edwin TYTYK Politechnika Poznańska KErgonomii Edwin.Tytyk@put.poznan.pl
Prof. dr hab. inż. Tadeusz UHL AGH KBM tuhl@agh.edu.pl
Dr hab. inż. Anna WALICKA Uniwersytet Zielonogórski a.walicka@ibmp.uz.zgora.pl
Prof. dr hab. inż. Edward WALICKI Uniwersytet Zielonogórski e.walicki@ijame.uz.zgora.pl
Dr hab. inż. Janusz WAWRZECKI Politechnika Łódzka jwawrzec@p.lodz.pl
Prof. dr hab. inż. Edmund WITTBRODT Politechnika Gdańska kmiwm@jan.mech.pg.gda.pl
Prof. dr hab. inż. Stanisław WOJCIECH ATH Bielsko-Biała swojciech@ath.bielsko.pl
Prof. zw. dr hab. Dr h.c. Józef WOJNAROWSKI Politechnika Śląska KBM jozef.wojnarowski@polsl.pl
Prof. dr hab. inż. Teresa ZIELIŃSKA Politechnika Warszawska teresaz@meil.pw.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Wiesław ŻYLSKI Politechnika Rzeszowska wzylski@prz.rzeszow.pl
Dr hab. inż. Stanisław ZAWIŚLAK Sekretarz PK TMM ATH Bielsko-Biała szawislak@ath.bielsko.pl