Historia TMM

Z kart historii TMM

19 – 21 XI 1954 Konferencja dydaktyczno – naukowa Katedr Części Maszyn i Teorii Mechaniki. Była ona poświęcona metodyce wykładów i ćwiczeń zarówno Części Maszyn jak i Teorii Mechanizmów i Maszyn.

9 – 10 XII 1955 odbyło się drugie spotkanie zorganizowane przez profesora Roberta Szewalskiego w Politechnice Gdańskiej. Było ono poświęcone zagadnieniom związanym
z programem mechanizmów i próbą stworzenia jednolitego planu przedmiotowego.

15 – 23 VI 1956 r. w Rogowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Katedrę Teorii Maszyn i Mechanizmów uznane jako I Konferencja Naukowo – Dydaktyczna TMM. Poświęcona była sprawom dydaktycznym, programowym i zagadnieniom naukowym z Teorii Mechanizmów i Maszyn ( TMM).

II Konferencja Naukowa zorganizowana była w AGH w Krakowie w dniach 23 – 27 IX 1957. Podczas tej konferencji przedstawiono prace z TMM z 11 Wyższych Uczelni Technicznych w kraju.

III Konferencję TMM zorganizowała Katedra Teorii Maszyn i Mechanizmów Politechniki Warszawskiej.
W dniach 8 – 10 VII 1961 liczba uczestników wynosiła 80 osób, liczba referentów – 32. W konferencji tej, oprócz prac rozwijających badanie w TMM wzięli również udział kierownicy Katedr Części Maszyn politechnik krajowych.

IV Konferencja Naukowa zorganizowała również Katedra TMM Politechniki Warszawskiej w Rogowie w dniach 26 – 28 IX 1963 r. w Zegrzynku. Liczba uczestników: 50 osób, liczba referentów: 24 osoby; w Konferencji wzięli udział goście zagraniczni.

V Konferencję Naukową zorganizowała Katedra Teorii Mechanizmów i Maszyn Politechniki Łódzkiej w dniach 28 VI do 1 VII 1965 w Łodzi. Liczba uczestników: 82, w tym 13 gości zagranicznych. Wygłoszono 86 referatów omawiając prace naukowe prowadzone w kraju i zagranicą. Na tej konferencji Pan Profesor Jan Oderfeld życzył uczestnikom w imieniu Rektora Politechniki Warszawskiej i własnym pomyślnego przebiegu spotkania.

Prof. Parczewski wygłosił referat pt. „Kierunki prac naukowych w zakresie TMM w Polsce w latach 1963-65”. Z gości zagranicznych udział wzięli prof. G. Boestad ze Sztokholmu, M. Konstantinow z Sofii, R. Bogdan z Bukaresztu, który wygłosił referat pt. „Wpływ zmian przełożenia na charakterystykę pięciokąta przegubowego.

VI Konferencja TMM w roku 1967

VII Konferencja Naukowa TMM 1977 organizowana przez Akademię Rolniczą w Lublinie i PKTMM, Kazimierz nad Wisłą, 15-18 grudzień 1977 r., liczba uczestników: 125

VIII Konferencja odbyła się w maju w 1980 r. w Kozubniku pod patronatem AGH i przy współudziale PKTMM. Wygłoszono na niej 6 referatów plenarnych i 56 sekcyjnych.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Dydaktyczna TMM (Teorii Maszyn i Mechanizmów) odbyła się 2- 3 XII 1982 r. w Krakowie. Prof. A. Morecki i Jan Oderfeld przedstawili „Aktualny Stan Badań i Nauczania w Teorii Maszyn i Mechanizmów. Konferencja ta poprzedziła VI Światowy Kongres TMM w New Dehli 15 – 20 XII 1983

X Konferencja TMM zorganizowana w 1984 r. w Warszawie

XI Ogólnopolska Konferencja TMM została zorganizowana w Zakopanem 27-30 kwietnia 1987 r. przez Instytut Mechaniki i PKM Politechniki Śląskiej przy współudziale PKTMM. Poza materiałami konferencyjnymi wydano zeszyt ze streszczeniami w języku angielskim.

XII Konferencja TMM w Bielsko-Białej w1989 r.

XIII Konferencja TMM w Mielnie w 1992.

XIV Konferencja TMM, Gdańsk – Gdynia, listopad 1994 r.

XV Konferencja TMM w Białowieży, 17-21 IX 1996 r., zorganizowana przez Politechnikę Białostocką.

XVI Konferencja TMM, Rzeszów – Jawor, 22-25 wrzesień 1998 r., zgłoszono 81 referatów.

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Dydaktyczna. Zorganizowana przez Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej przy współudziale PKTMM w dniach 6 – 8 września 2000 w Jachrance pod Warszawą.

XVIII Konferencja TMM zorganizowana przez Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej we wrześniu 2002 r.

XIX Konferencję oganizuje w bieżącym roku Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, w dniach 12 – 16 wrzesień 2004 r.

XX (Jubileuszowa) Konferencja Naukowo Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, odbyła się w dniach 18 – 19 września 2006 r., Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

XXI Ogólnopolska i I Międzynarodowa  Konferencja Naukowo Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, odbyła się w dniach 22 – 25 września 2008, Hotel „Orle Gniazdo” Szczyrk, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.

XXII Ogólnopolska i II Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów. odbyła się w dniach  27 – 30 czerwca 2010 w Augustowie, Politechnika Białostocka, Białystok.

XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa  Konferencja TMMiUM 2012 (Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych),  odbyła się w dniach 19-22 września 2012, Kołobrzeg. Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Koszalin.

XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TMiUM odbyła się w dniach  21-24 IX 2014 w Hotelu „Las” w Szklarskiej Porębie, Politechnika Wrocławska, Wrocław.

XXV Jubileuszowa Konferencja odbędzie się w RYTRZE we wrześniu 2016  –  Zapraszamy!!!

 

Światowe Kongresy IFToMM

(pierwsze dwa były właściwie pod nazwą  „International Congress on TMM”)

1st IFToMM World Congress – Varna, Bulgaria, 27–30 wrzesień, 1965,

2nd IFToMM World Congress – Zakopane, Poland, 23–27 Wrzesień, 1969

3rd IFToMM World Congress – Kupari, Yugoslavia, 13-18 wrzesień 1971

4th IFToMM World Congress – Newcastle upon Tyne, United Kingdom, 8–12 wrzesień, 1975

5th IFToMM World Congress – Montreal, Canada, 8-13 lipiec, 1979

6th IFToMM World Congress – New Delhi, India, 15-20 grudzień, 1983

7th IFToMM World Congress – Seville, Spain, 17-22 wrzesień, 1987

8th IFToMM World Congress – Prague, Czech Republic, 26-31 sierpień 26–31, 1991

9th IFToMM World Congress – Milan, Italy, 29 sierpień – 5 wrzesień, 1995

10th IFToMM World Congress – Oulu, Finland, 20-24 czerwiec, 1999

11th IFToMM World Congress – Tianjin, China, 1–4 kwiecień, 2004

(przesunięty z terminu: August 18–21, 2003 – tzw. ptasia grypa)

12th IFToMM World Congress – Besançon, France, 17-20 czerwiec, 2007

13th IFToMM World Congress – Guanajuato, Mexico, 19–25 czerwiec, 2011

14th IFToMM World Congress  – Taipei, Taiwan, 25–30 październik, 2015

15th IFToMM World Congress – Kraków, odbędzie się w roku 2019 – Zapraszamy!!!