Komitety techniczne

1. Drgań Nieliniowych – Przewodniczący: Prof. Tomasz Kapitaniak

1.1. Marek Fligiel, dr inż., Politechnika Koszalińska
1.2. Piotr Przybyłowicz, dr hab. inż., Politechnika Warszawska
1.3. Danuta Sado, dr hab. inż., Politechnika Warszawska
1.4. Zbigniew Starczewski, prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska


2. Robotów i Manipulatorów – Przewodniczący: Prof. Teresa Zielińska

2.1. Wojciech Blajer, dr hab. inż., Politechnika Radomska
2.2. Antoni Gronowicz, prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska
2.3. Andrzej Harlecki, dr hab. inż., ATH Bielsko-Biała
2.4. Hubert Jaworowski, dr inż., AGH Kraków
2.5. Józef Jonak, dr hab. inż., Prof. PL, Politechnika Lubelska
2.6. Krzysztof J. Kaliński, dr hab. inż., Politechnika Gdańska
2.7. Tomasz Kuźmierowski, mgr inż., Politechnika Białostocka
2.8. Józef Knapczyk, prof. dr. hab. inż., Politechnika Krakowska
2.9. Monika Prucnal-Wiesztort, dr inż., Politechnika Wrocławska
2.10. Andrzej Stępniewski, dr inż., Akademia Rolnicza w Lublinie
2.11. Tadeusz Szkodny, dr inż., Politechnika Śląska
2.12. Roman Trochimczuk, mgr inż., Politechnika Białostocka


3.Metod Numerycznych Kinematyki – Przewodniczący: Prof. Mirosław Galicki

3.1. Iwona Adamiec, dr hab. n.t., ATH Bielsko-Biała


4. Przekładni Zębatych – Przewodniczący: Prof. Konstanty Skalski

4.1. dr hab. inż. Drewniak Józef – ATH Bielsko-Biała
4.2. prof. dr hab. inż. Gardulski Janusz – Politechnika Śląska
4.3. prof. dr hab. inż. Wilk Andrzej – Politechnika Śląska
4.4. prof. dr hab. inż. Legutko Stanisław – Politechnika Poznańska
4.5. prof. dr hab. inż. Markowski Tadeusz – Politechnika Rzeszowska
4.6. dr hab. inż. Marciniec Adam – Politechnika Rzeszowska
4.7. prof. dr hab. inż. Matuszek Józef – ATH Bielsko-Biała
4.8. prof. dr hab. inż. Nieszporek Tadeusz – Politechnika Częstochowska
4.9. dr hab. inż. Kurmaz Leonid – Politechnika Świętokrzyska
4.10. dr hab. inż. Sałaciński Tadeusz – Politechnika Warszawska
4.11. prof. dr hab. inż. Skalski Konstanty – Politechnika Warszawska
4.12. dr inż. Skawiński Piotr – Politechnika Warszawska
4.13. dr hab. inż. Iwaszko Jerzy – Politechnika Warszawska
4.14. prof. mgr inż. Trzaska Stanisław – WAT
4.15. dr hab. inż. Bogdanowicz Zdzisław – WAT
4.16. dr inż. Śnieżek Lucjan – Wojskowa Akademia Techniczna
4.17. dr inż. Żółtowski Jan – Politechnika Warszawska
4.18.dr inż. Zawiślak Stanisław- ATH Bielsko-Biała,
4.19.dr inż. Ferdynus Mirosław -Politechnika Lubelska.


5. Maszyn Transportowych – Przewodniczący: Prof. Józef Knapczyk

5.1. Wacław Banaś, dr inż., Politechnika Śląska
5.2. Tomasz Kądziołka, mgr inż., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
5.3. Józef Knapczyk, prof. dr. hab. inż., Politechnika Krakowska
5.4. Jerzy Margielewicz,. dr inż., Politechnika Śląska
5.5.Wojciech Pillich, dr inż., Politechnika Śląska
5.6.Manfred Chmurawa, dr inż., Politechnika Śląska
5.7. Ludwik Majewski, dr inż., ATH, Bielsko-Biała


6.Mechatroniki – Przewodniczący: Prof. Józef Wojnarowski

6.1. Wacław Banaś, dr inż., Politechnika Śląska
6.2. Jacek Cieślik, dr inż., AGH Kraków
6.3. Zbigniew Dziopa, dr inż., Politechnika Świętokrzyska
6.4. Józef Jonak, prof. dr hab. inż., Politechnika Lubelska
6.5. Krzysztof J. Kaliński, dr hab. inż., Politechnika Gdańska
6.6. Tomasz Kądziołka, mgr inż., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
6.7. Jacek Kłosiński, dr hab. inż., ATH Bielsko-Biała
6.8. Jerzy Margielewicz,. dr inż., Politechnika Śląska
6.9. Roman Trochimczuk, mgr inż., Politechnika Białostocka
6.10. Tadeusz Uhl, prof. dr hab. inż., AGH Kraków


7. Dynamiki Wirników – Przewodniczący: Prof. Janusz Wawrzecki

7.1. Marek Fligiel, dr inż., Politechnika Koszalińska
7.2. Henryk Kaźmierczak, dr hab. inż., PIMR Poznań


8. Niezawodności – Przewodniczący: Prof. Czesław Cempel

8.1. Jacek Cieślik, dr inż., AGH Kraków
8.2. Henryk Kaźmierczak, dr hab. inż., PIMR Poznań


9. Mikromaszyn – Przewodniczący: Prof. Józef Jonak

9.1. Janusz Kisiel, dr inż. Politechnika Lubelska
9.2. Konrad Pylak, dr inż. Politechnika Lubelska


10. Mechanizmów Przegubowych i Krzywkowych – Przewodniczący: Prof. Antoni Gronowicz

10.1. Tadeusz Bil, dr inż., Politechnika Koszalińska
10.2. Józef Felis, dr inż., AGH Kraków
10.3. Tomasz Geisler, dr inż., Politechnika Częstochowska
10.4. Władysław Kaliński, dr inż., Politechnika Śląska
10.5. Janusz Kisiel, dr inż. Politechnika Lubelska
10.6. Konrad Pylak, dr inż. Politechnika Lubelska
10.7. Bogdan Skalmierski, prof. dr hab. inż., Politechnika Częstochowska
10.8. Stefan Miller, prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska


11. Historii TMM – Przewodniczący: Prof. Krzysztof Kędzior

11.1. Zbigniew Engel, prof. dr hab. inż., AGH Kraków
11.2. Józef Giergiel, prof. dr hab. inż., Politechnika Rzeszowska
11.3. Stefan Miller, prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska
11.4. Karol Tomaszewski, em. prof. dr hab. inż., AGH
11.5. Stanisław Trzaska, em. Prof. dr, WAT
11.6. Janusz Wawrzecki, dr hab. inż., Politechnika Łódzka
11.7. Józef Wojnarowski, em. prof. dr hab. inż. Politechnika Śląska
11.8. Teresa Zielińska, dr hab. inż., Politechnika Warszawska